Op het terrein van voormalig verpleeghuis Margriet worden ca. 145 grondgebonden woningen en appartementen in zowel de koop- als huursector gerealiseerd. Deze zullen worden aangevuld met een deel beschermd en beschut wonen. Onder de nieuwbouw zal een parkeerkelder gerealiseerd worden welke wordt ingezet om de parkeerbehoefte van het terrein op te vangen.

Vibes Building Engineers is ingeschakeld bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van 32 woonappartementen in één complex, dat onderdeel uitmaakt van het groter plangebied.

De architectuur is gerealiseerd in samenhang met de andere projectdelen.

Na ontwerp van de architect hebben wij dit in 3,5 week uitgewerkt tot en met indiening van omgevingsvergunning !! Zo laten we zien dat we niet alleen zorgvuldig kunnen werken, maar dit ook nog eens heel snel kunnen, waarbij we alles uiteraard geheel in 3D BIM hebben uitgewerkt.

We hebben hierbij samengewerkt met Klokbouw en sluiten aan op het ontwikkel en engineeringsproces dat Klokbouw hanteert voor haar projecten.

We gaan direct verder in de bouwvoorbereiding en uitvoering. Daarin gaat ook het 3D BIM weer centraal dienen als informatie bron voor co-makers en dus ook voor Klokbouw richting uitvoering.

Naam: nieuwbouw 32 appartementen Parc Margriet

Plaats: Nijmegen

Opdrachtgever en aannemer: Klokbouw

Architect: Fame (Zwolle)

Levering: alle technisch tekenwerk, 3DBIM data, toetsing Bouwbesluit, EPC en MPG berekeningen

 14238---TOETSING-OPP-BOUWBESLUIT-MARGRIET-14072014