Twee L-vormige woonblokken uit de jaren vijftig van de vorige eeuw aan de Louis Couperusstraat in Amsterdam, moeten worden gerenoveerd. Vibes is aangetrokken om het ontwerpproces, van planvorming tot en met ontwerp, te ondersteunen. In eerste instantie wordt het haalbaarheidsonderzoek gefaciliteerd. Daarvoor wordt het bestaande gebouw in een 3D-model gezet. Met behulp van dit 3D-model worden renovatievoorstellen gemaakt en beoordeeld. Daarbij is bij voorbeeld de energieprestatie (streven is label B) en het wooncomfort belangrijk.

In ontwerpsessies met belanghebbenden worden alle varianten getoond en nieuwe voorstellen gegenereerd. Het resultaat is een gedragen en haalbaar voorstel voor een geslaagde renovatie.

Doel van Stadgenoot is om alle informatie over het gebouw centraal (bij Stadgenoot) te beheren en daarmee het renovatieproces beter te kunnen beheersen. Vibes ondersteunt deze zienswijze met haar geïntegreerde aanpak.

Factsheet Louis Couperusstraat

Naam: Louis Couperusstraat

Plaats: Amsterdam

Opdrachtgever: Stadgenoot

Architect: Hooyschuur Architecten

Levering: 3D model t.b.v. haalbaarheidsonderzoek, geintegreerde aanpak van gegevens verwerken en belanghebbenden informeren

Stadgenoot-Couperus-1a