Trebbe heeft al jaren veel succes met de ontwikkeling en bouw van een standaard conceptwoning, Basiswonen, waarvan er inmiddels ruim duizend in heel Nederland zijn gerealiseerd. Het bouwbedrijf werkt bij de ontwikkeling nauw samen met partners, waaronder Vibes Building Engineers. Vibes’ bouwkundige engineering is een belangrijke schakel voor het succes.
 
Bouwen op “een gedegen concept”
Samen met ontwikkelaar Leyten en de gemeente Weesp presenteerde Trebbe afgelopen december het plan voor 133 eengezinswoningen met een woonoppervlak van circa 100 tot 170 vierkante meter.
De woningen zullen gebouwd worden volgens het concept Basiswonen van Trebbe. Zoals inmiddels regelmatig het geval is wordt Vibes ingeschakeld om de bestaande modellen aan te passen aan de wensen van dit project. Zo komen er diverse woningtypen: tussen- en hoekwoningen (in verschillende afmetingen), ruime twee onder één kapwoningen en royale geschakelde vrijstaande woningen. Door de Basiswoning aan te passen kunnen alle verschillende types snel en efficiënt gerealiseerd worden.
 
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van Vibes is na meerdere projecten zo duidelijk dat Trebbe de samenwerking heeft uitgebreid. Vibes engineer Mark Blankvoort verwoordt de kracht van Vibes’ inbreng: “Onze kracht is dat wij precies weten hoe de Trebbe Basiswoning in elkaar zit, met alle kleine aandachtspunten die bij de uitwerking van belang zijn, zowel op het gebied van bouwtechniek als ook het 3D/BIM modelleren volgens het Trebbe BIM-plan.”
Hoewel de centrale rol van Vibes onder de co-makers zich heeft bewezen, zoeken de partijen samen nadrukkelijk naar verbeteringen. Door nog meer aandacht te schenken aan heldere communicatie, denken Trebbe en Vibes opdrachtgevers en toekomstige woningeigenaren nog beter te bedienen.

BIM en het lange termijn voordeel
Op de langere termijn levert het denken in BIM voordeel op. Kwaliteit en duurzaamheid zijn sleutelbegrippen geworden in de bouw, zowel bij gemeenten en andere opdrachtgevers als bij de uitvoerende partijen en co-makers. Vooral bij concepten als Basiswonen van Trebbe, is BIM optimaal in te zetten en levert dit veel tijdwinst en kostenbesparing op.

Projectgegevens:

Naam: De 6 Weesper Straatjes

Plaats: Weesp

Opdrachtgever en aannemer: Ontwikkelcombinatie LT Weesp VOF en Trebbe West B.V

Architect: MIII Architecten en PBV Architecten

Installateur: Van der Sluis

Levering (door Vibes): Tekeningen en details voor Functioneel Ontwerp en de aanvraag omgevingsvergunning, incl. toetsingstekeningen en berekeningen Bouwbesluit, Brochure- en Verkoopcontracttekeningen, Uitvoeringstekeningen (TO technisch ontwerp) inclusief de kopersopties.
 Trebbe Weesp1