Kennis van bouwkunde en diepgaande ervaring met de moderne 3D engineering software kan een groot verschil maken bij een project waar scherp aan de wind wordt gezeild qua doorlooptijden. De 38 seniorenappartementen aan de Berkelstraat in Almelo is zo’n project, waarin Vibes Building Engineers als meedenkende en collegiale, maar zeker ook als strenge teamspeler optrad.

Aan de Berkelstraat in Almelo realiseert Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf in opdracht van corporatie Beter Wonen 38 seniorenappartementen met een gemeenschappelijke ruimte in de sociale huurklasse. Dit wordt een speciale woonvoorziening voor Indische en Molukse senioren, die aan de Berkelstraat de mogelijkheid krijgen om gezamenlijk ‘senang’ te gaan wonen en leven. De bouw is inmiddels gestart, de oplevering is in het voorjaar van 2015.

BIM speelt in het project een grote rol. Omdat onze medewerkers veel ervaring hebben met BIM, ondersteunen wij Löwik bij het BIM management en bij de coördinatie van de ruwbouw. Vibes levert verder onder meer begeleiding van het model van LOD 300 naar LOD 400 (aspectmodellen van de co-makers) , clash detectie met bijbehorende rapportages en assistentie van de werkvoorbereider (tevens BIM manager bij Löwik). Tijdens het project wordt het LEAN concept toegepast, wat inhoudt dat de werkprocessen zo worden ingericht dat de doorlooptijd kan worden verkort en de kwaliteit kan worden verbeterd.

De Vibes factor?

Vibes is niet alleen engineer, maar speelt ook de rollen van ‘vertaler’, ‘facilitator’ en ‘aanjager’. De architect heeft een 3D-model gemaakt, in detailniveau LOD 300. Vibes heeft het model op zodanige wijze omgebouwd dat de co-makers in het project er goed mee uit de voeten kunnen. Daarbij hebben Vibes-specialisten de onderdelen – de worksets – benoemd en uitgewerkt. Vibes’ projectleider Peter Linker: “Al deze onderdelen hebben we apart aangeboden aan de co-makers en leveranciers. In dat opzicht zijn wij van Vibes de praktische vertaler geweest tussen architect en co-makers. Wij zorgen dat de laatsten zo soepel en praktisch mogelijk hun specifieke toegevoegde waarde kunnen leveren.” Een heel verschil, vindt Peter, met de tijden waarin de partijen in een bouwproject los van elkaar tekeningen realiseerden, met alle kans op fouten, die dikwijls in latere fasen grote gevolgen konden hebben.

Waar is de hand van Vibes zichtbaar?

In één zin gezegd: de combinatie van bouwkundige expertise en een goed begrip van de moderne 3D engineering software. Zeker in een LEAN project met korte doorlooptijden is die combi beslissend geweest. Peter Linker: “Vibes controleert het model niet alleen digitaal, maar ook met het menselijk oog. “Het is voor een werkvoorbereider anders werken, maar met meer overzicht en met een betere kans dat alle onvolkomenheden zijn opgemerkt.” Linker erkent dat het bouwen van een goed 3D model in de eerste fasen van het project wat meer werk is, maar dat dat dubbel en dwars wordt ingehaald. “De tijdwinst komt later, met de zekerheid dat al het werk van co-makers bij vloeren, kozijnen, wanden et cetera goed is afgestemd. Vroeger zadelde de ene partij de andere op met de problemen, nu zien we de problemen aankomen en kunnen wij ze duidelijk laten zien. En zien we daadwerkelijk problemen, bijvoorbeeld met de maatvoering, dan zetten we de betrokken partijen bij elkaar om te zoeken naar een oplossing. Met die integrale aanpak winnen we tijd en kwaliteit, wat in zo’n LEAN project – met ultrakorte doorlooptijden – van groot belang is.”

Nog een belangrijk detail in de aanpak van Vibes in Almelo: meedenken en flexibel zijn. “Wij hebben de zorg van de klant – Löwik, red. – tot onze zorg gemaakt. De klant had aangegeven dat hij zelf de clash detectie wilde doen, maar ziet ons wel graag als kritische meekijker. Wij hebben ons in dit opzicht als collega opgesteld. Dat was prettig werken, dat was voelbaar. Toch fijn als twee partijen meteen bij een van de eerste projecten elkaar al dit vertrouwen geven.”

 Visual-Peters-Lammerink-38-appartementen-voor-Beter-Wonen-te-Almelo
Naam: 38 appartementen Berkelstraat

Plaats: Almelo
 
Opdrachtgever: Beter Wonen Almelo
 
Aannemer: Gebr. Löwik Bouw- en Betonbedrijf
 
Architect: Peters & Lammerink Architecten
 
Constructeur: Lucassen bouwconstructies
 
Levering (door Vibes): Engineering LOD 300 naar uitvoering LOD400, samen met co-makers, BIM-aansturing