Een heel team gedreven afgevaardigden van realisatiepartners heeft BIG BIM in de praktijk gebracht.IMG 20160316 WA0006

Op initiatief van Vibes heeft Bohemen voor het project Olympus, een 3000 m2 nieuwbouw kantoor, de “Olympus BIMdagen” georganiseerd. Doel was om met een innovatieve aanpak, gestoeld op de BIMCaseweek ervaringen, in 2 dagen de engineering een grote sprong voorwaarts te laten maken. De realisatiepartners hebben daarbij twee dagen in Bunnik nauw samengewerkt in een strak georganiseerd proces. Het bleek dat deze kerels stuk voor stuk toegewijde vakidioten waren, in de meest positieve zin van het woord wel te verstaan! Geweldig gedreven, behulpzame mensen die gezamenlijk volledig tot hun recht komen in het proces dat al herhaaldelijk zijn waarde heeft bewezen in de BIMCaseweek. In slechts twee dagen hebben ze het maximale gehaald uit BIM samenwerking. Alle bouwpartners komen samen met één doel: zo efficiënt mogelijk een geweldig mooi werk maken!

De rol van de opdrachtgever

We hebben te maken met een opdrachtgever die niet enkel begrijpt dat het loont om bouwpartners op één centrale plek te laten samenkomen. Deze opdrachtgever heeft zelfs de drive om als fysiek persoon continu energiek aan te jagen tot BIM samenwerking. Een eigenschap die men als markt zeker moet koesteren. Deze houding genereert namelijk kansen voor alle bouwpartners. Een duidelijke visie over hoe BIM zou kúnnen werken en deze visie daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dit zou de bouwparticipant anno 2016 toch moeten aanspreken? Deze visie is onderschreven in dit stuk van Cobouw.

Alec (Bohemen): "Het is mooi dat realisatiepartners nu zelf zeggen dat ze in 2 dagen de engineering op een niveau brengen waar normaal 20 dagen tijd voor staat" 

IMG 20160317 WA0001BIM samenwerking loont

In slechts twee dagen hebben we het maximale gehaald uit BIM samenwerking. Alle bouwpartners hadden samen één doel: zo efficiënt mogelijk een geweldig mooi werk maken!

De algemene clichés, de voordelen van het BIMmen... ze zijn gewoon waar. Wat het belangrijkste is: de bouw wordt leuker en je kan als bouwpartner alleen maar credits verdienen i.p.v. dat je afgestraft wordt op fouten! Communiceer open, zowel fysiek als digitaal. Zorg dat de stekker past, zonder geremd te zijn door de ongeschreven traditionele (bedrijfs)culturen die de bouw pretendeert bij zich te dragen. De bouw is wel degelijk in beweging!

De resultaten

In een notendop enkele belangrijke leerpunten uit deze twee innoverende dagen:

 • De funfactor is onmiskenbaar gerelateerd aan het resultaat.
 • Wie de ICT nog als beperking ziet, loopt hopeloos achter. Wie denkt dat het bij BIM om ICT draait... eveneens.
 • Het kijken over de schutting en het open delen van kennis over bedrijfsprocessen brengt nieuwe inzichten. Dit loont altijd!
 • Reserveer tijd in het proces om bewustwording te creëren over je rol in relatie tot het gezamenlijk hogere doel. Wellicht moet je dingen doen die niet direct voordeel hebben voor jou als individu, maar indirect in veelvoud terugbetalen op langere termijn.
 • Het helpen van anderen zet je per direct in een veel krachtigere positie dan dat je je eigen huisje gaat beschermen.
 • Iedereen heeft dezelfde macht om nieuwe ideeën in te brengen of risico's aan te kaarten.
 • Deelnemers moeten verantwoordelijk gesteld worden voor "hun pakkie an". Deze verantwoordelijkheid is trouwens vanzelfsprekend, welke leverancier staat er nu niet 100% voor hun product? Het podium is er, presenteer uw product en bewijs de charme!
 • De uitvoering loopt in serie, iedereen brengt zijn producten ná elkaar aan. Geen excuses over andere participanten die hen in de weg lopen. Zijn er meerdere partijen op de bouw aanwezig, dan is dat enkel om te helpen of om taken te combineren.
 • Evalueer, communiceer open, anticipeer op de situatie, breng de voordelen van bepaalde standaardisatie in beeld... go LEAN.
 • De sfeer is bepalend voor het resultaat en bij deze innovatieve BIM werkwijze is het aanstellen van een procesbegeleider noodzaak.
 • Wacht als bouwpartner niet op een volgende opdrachtgever die het licht ziet. Biedt pro-actief (evt. in combinatie met partners) complete bouwconcepten aan die de opdrachtgever aantoonbaar ontzorgen. Genereer vertrouwen door hem op een kundige manier op de hoogte te stellen van het totstandkomingsproces.

Hans (Vibes Building Engineers): "Wat is er nou mooier dan straks langs het gebouw te rijden en trots te kunnen zijn op wat daar staat met de herinnering hoe we dat als team hebben aangepakt?”

IMG 20160316 WA0007Vertrouwen

Wat hebben we bereikt deze twee dagen? De persoonlijke meningen over de winst van het samenkomen zijn uiteenlopend, maar allemaal waar. Het komt neer op vertrouwen. Vertrouwen in elkaars handelen, vertrouwen in het proces, vertrouwen op eerlijkheid, vertrouwen in producten, vertrouwen dat een prettig verlopende bouw een gevolg is van een goede voorbereiding. Vertrouwen op een mooie toekomst waarin we echt BIMmen. Bouwen wordt nog leuker dan het al was!

En verder?

Ook voor andere projecten is bovenstaande aanpak zeker van grote waarde. We hebben daar, mede door de BIMCaseweek, grote ervaring mee en weten hoe we het project een grote sprong voorwaarts kunnen geven. In de toekomst gaan we zeker nog vaker van deze kennis gebruik maken.

Olympus BIMdagen teamfoto