De traditionele manier van ontwerp en realisatie van gebouwen – waarin architectuur, constructie, installaties, uitvoering en gebruik als los zand naast elkaar bestaan – schiet in de huidge tijd te kort. Bij structuurontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en omgevingsvergunning tot en met contractering, werktekeningen, uitvoering en oplevering zijn veel partijen betrokken die elk een (klein) deel op hun eigen eiland uitvoeren. Juist dat kenmerk van de traditionele methode zorgt voor een lage efficiency, lange doorlooptijd en hoge faalkosten.

Vibes Building Engineers biedt met Total Engineering de integraliteit, samenwerking en inzicht die tijdens ontwerp, engineering, voorbereiding en realisatie onontbeerlijk zijn om tot een topresultaat te komen. De voorbereiding en begeleiding van elk bouwproject is topsport, waarin alleen samenwerking leidt tot topprestaties.

Bij Vibes Building Engineers steunt Total Engineering op vijf pijlers:

 1. Ervaren bouwkundige professionals. Wij hebben jarenlange ervaring in integraliteit, samenwerking en inzicht tijdens ontwerp, engineering, voorbereiding en realisatie van gebouwen
 2. Integraliteit. Vibes smeedt de belangen en knowhow van opdrachtgever, alle co-makers en Vibes aaneen tot één integraal begeleid en digitaal gedocumenteerd specifiek en toegespitst informatieproces
 3. Vertrouwen in het proces. Bij Total Engineering wordt bij het bouwproject in alle fases aan alles gedacht. De klant wordt optimaal bediend en dit alles vanuit één centrale regie, ondersteund door een eveneens gecentraliseerde digitale informatievoorziening.
 4. De kracht van het collectief. Gecombineerde denkkracht die daadwerkelijk leidt tot betere analyses, betere oplossingen en betere resultaten.
 5. De nieuwste technologie (BIM) – deze biedt samenwerkende partijen grote mogelijkheden om met digitale gebouwgegevens op tijd de juiste beslissingen te nemen en daarmee een effectief proces maximaal te ondersteunen.

De voordelen van Total Engineering

Total Engineering levert u – mede dankzij de deskundigheid en de jarenlange ervaring van de specialisten van Vibes Building Engineers – duidelijke, aantoonbare voordelen op ten opzichte van de reguliere manier van werken:

 • sneller ontwikkelen, ontwerpen, voorbereiden én bouwen
 • accurater werken, minder fouten, minder afstemmingsverschillen
 • hogere kwaliteit van tekeningen
 • permanent en integraal inzicht in het ontwerp voor alle betrokkenen
 • zonodig: soepeler bijsturen, sneller en met tegen lagere kosten
 • betere beheersing van het proces, zodat het project binnen de gestelde grenzen van kwaliteit, kosten en tijd blijft
 • de kracht van het collectieve werken: beter samenwerken, goed geleide processen.

Integraal ontwerpen in de vorm van ‘Total Engineering’ – ondersteund door BIM – levert forse winst op in de doorlooptijd, tot wel vijftig procent over het gehele ontwikkelproces tot aan de bouw. De onderscheiden versnipperde fasen in het reguliere proces (schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbesteding, inkoop, detailengineering etc) worden in elkaar geschoven en kunnen deels gelijktijdig worden uitgevoerd.
De winst is vooral te bereiken door het elimineren van tijdrovende controlecycli en door een betere afstemming van het gehele proces. Alle betrokken partijen hebben tijdens het hele proces volledig inzicht in 3D beelden met bijbehorende gegevens, in plaats van dat ze moeten wachten op 2D tekeningen en uitgeschreven documenten. Handmatige controles van maten kunnen softwarematig in een fractie van de tijd worden uitgevoerd.

Bij Total Engineering met ondersteuning van BIM verloopt het opzetten van het ontwerp, alsmede het doorvoeren van wijzigingen en de afstemming met andere procespartijen veel vlotter en in kortere tijd.

2D-BinnentuinenvanNoord
2eOosterparkstraat
DeSlaag-Maurik

 

Traditioneel project

Total Engineering

Bouwkunde, constructie, installaties apart, ieder voor zich; meestal liggen coördinatietaken bij architect of opdrachtgever

Teams

Bouwkunde, constructie, installatie gezamenlijk; afstemming richting uitvoering en gebruik; coördinatietaken liggen centraal middels BIM

Opgedeeld over verschillende partijen; Structuurontwerp; Voorontwerp, Definitief Ontwerp; Omgevingsvergunning; Contractering; Werktekeningen; Uitvoering; Oplevering

Proces

Van ontwerp tot en met beheer en onderhoud; Stappen zijn Structuurontwerp (LOD 100),Voorontwerp (LOD200), Omgevingsvergunning (LOD 300); Uitvoering (LOD 400); As build (LOD 500)

Risico’s worden niet of te laat herkend; herstel achteraf; faalkosten

Risico

Vroeg in het proces worden risico’s herkend en aangepakt

Meerdere vaste vergoedingen met afstemmingsproblemen en meerwerk

Vergoeding / beloning

Vaste lage vergoeding, vanwege efficiency en duidelijkheid

Document gebaseerd, 2-dimensionaal, analoog; evt. BIM maar verbetering achteraf (clashcontrole)

Communicatie / technologie

Digitaal, virtueel; Bouwwerk Informatie Model (BIM, 3, 4, 5, n-dimensionaal)

Monodisciplinair; overdragen risico

Overeenkomst

Samenwerking en afstemming wederzijds belang herkennen; afspraken over risico