Vibes heeft het definitief ontwerp van de woningen en de aanvraag van de omgevingsvergunning geproduceerd. Belangrijk daarbij was het voldoen aan de eisen van de opdrachtgever “Wonen West Brabant”, die had aangegeven dat men een aantoonbaar goede EPC wilde halen van 0,6.

Door voortdurend varianten en mogelijkheden te onderzoeken en deze met elkaar te vergelijken is dat gelukt. Doordat Vibes de beschikking had over een actueel 3D-model waarin alle varianten werden bijgehouden, was het uiteindelijk mogelijk om binnen drie weken alle stukken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning te produceren. Een ware topprestatie die zonder onze 3D-kennis niet was gelukt.

De EPC van de woningen varieerde uiteindelijk tussen de 0,49 en 0,52. Daarmee was de opdrachtgever extra tevreden.

Vibes leverde voor de omgevingsvergunning alle tekeningen (bouwkundig, constructief en installaties) vanuit het 3D-model en stelde de aanvraagdocumenten samen.

Naam: Meander

Plaats: Bergen op Zoom

Opdrachtgever: De Kok Bouwgroep

Architect: Sputnik Architecten

Levering: 3D bouwkundige, constructie en installatie tekeningen, aanvraagdocumenten omgevingsvergunning

Meander-1b