Het afgelopen half jaar heeft Marleen Stobbelaar in het kader van haar studie Bouwtechnische Bedrijfskunde een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van aannemerloos bouwen.

Vibes wilde graag weten welke stappen wij moeten nemen om de ontwerp- en bouwprocessen te verbeteren om het aannemerloos bouwen prinicpe met BIM als middel te optimaliseren.

Succesvol aannemerloos bouwen doe je zo
De conclusie van het onderzoek is dat het mogelijk is om aannemerloos te bouwen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • Compleet en foutloos As-Built model moet klaar zijn voordat de woningen in de verkoop gaan
  • De co-makers dienen aan het begin van het proces, voor het maken van het BIM-model al gecontracteerd worden
  • Bij het opbouwen van het BIM-model wordt uitgegaan van prefab elementen die op de bouw alleen maar geassembleerd hoeven worden
  • De modelleurs hebben naast bouwkundige kennis ook kennis nodig van calculatie en werkvoorbereiding
  • Een kleine vaste groep van modelleurs

Bohemen en U-build hebben al ervaring opgedaan met aannemerloos bouwen. Daarom zijn deze bedrijven ook betrokken bij dit onderzoek.

Aannemerloos bouwen in de praktijk
Dat het aannemerloos bouwen nu al in de praktijk succesvol werkt blijkt o.a. uit het project Olympus te Leiderdorp van Bohemen. Dit hoofdkantoor is zonder hoofdaannemer en uitvoerder in slechts 6 maanden gebouwd. De bouw van dit opvallende pand is snel en goed verlopen, door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van BIM.

Communicatie en samenwerken is essentieel
Bij aannemerloos bouwen is een vlekkeloze communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel. Aannemerloos bouwen zorgt voor een reductie van de projecturen in het ontwerpproces en een reductie van het aantal contracten met onderaannemers, ten behoeve van kostenbesparingen.

Conclusie: Aannemerloos bouwen zal in de toekomst vaker worden toegepast
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat aannemerloos bouwen een positieve bijdrage kan leveren aan sneller, accurater en kosten effici├źnter bouwen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De verwachting is dat aannemerloos bouwen vaker zal worden toegepast in de toekomst. De expertise van een bouwkundig adviesbureau zoals Vibes is van groot belang bij de afstemming tussen de co-makers onderling en de vervaardiging van foutloze en goed werkbare BIM-modellen.

bouwplaats