Tussen de Erasmusgracht en het levendige Bos & Lommerplein, in een multiculturele wijk, staat woonzorgcentrum De Boeg. In De Boeg kan de oudere wonen, meedoen aan de activiteiten en gebruik maken van diverse voorzieningen.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. In bestaande zorginstellingen moeten wonen en zorg als gevolg van het nieuwe rijksbeleid worden gescheiden. Beide ontwikkelingen hebben grote consequenties voor het zorgvastgoed. Transformatie van een verzorgingshuis naar zelfstandige seniorenhuisvesting is niet eenvoudig te verwezenlijken.

In De Boeg zitten al woningen die omgezet kunnen worden naar zelfstandige eenheden. Zodra duidelijk is hoeveel woningen nog beschikbaar moeten zijn voor intramurale zorg kan Stadgenoot aan de slag met de verbouwing en de aanpassing van de installaties.

Vibes heeft voor Stadgenoot al vele panden uitgewerkt t.b.v. de basis administratie. Bij De Boeg leveren wij een Bouw informatie Model (BIM), dat Stadgenoot gebruikt als basis informatie voor de woningwaardering en mutatiebeheer, alsmede als basisdocument voor de voorhanden zijnde renovatie van De Boeg en entree op de begane grond.

De volgende resultaten uit het 3D BIM model worden door ons geleverd:

  1. Plattegronden, gevels, doorsnedes en evt. overige tekeningen voor projectbetrokkenen
  2. VHE tekeningen van de individuele wooneenheden
  3. Het 3D BIM model (t.b.v. basisadministratie)

Stadgenoot kan met deze gegevens nu en in de toekomst de benodigde aanpassingen doen aan de woningen. Zo zijn zij goed voorbereid op evt. (wettelijke) wijzigingen.

1267627621scanfotohoofdweg klein

straatzicht 02

1267627641kopgeveldeboeg

straatzicht 01

1267627692A4pagina1aBL klein

vogelvlucht