Lean en efficiënt opzetten van de werktekeningen, alles samen bekijken en alleen dat weergeven op tekening wat je op dat moment nodig hebt. Dat is een Nieuwe Werktekening (NWT).

Voorheen werden A1, A0 of zelf nog grotere werktekeningen gemaakt. Alles stond er op om maar zo goed mogelijk aan te tonen wat de samenhang was en dat alles was afgestemd. Maar is dat wel zo goed? Is dat nog nodig als je een compleet 3D/BIM hebt? Klokgroep heeft in samenwerking met Vibes nagedacht over de doelmatigheid van de bestaande werktekeningen. Wat staat er nu werkelijk op voor het doel waarvoor ze nodig zijn? Staat er niet te veel op? Wat moet er precies wel op staan?

Door specifieke tekeningen te maken en alleen die informatie op de werktekening te zetten die direct benodigd is voor het op dat moment uit te voeren werk aan het gebouw, sluit je beter aan bij de wensen van de uitvoerder. Deze nieuwe werktekeningen op A3 formaat bevatten precies de juiste informatie, niet meer en niet minder. Ze zijn niet mooier dan nodig, maar precies goed. De kans op onduidelijkheden en fouten, zowel bij het maken van de tekening, als bij het gebruik “buiten” is daardoor kleiner. Een A3 map met tekeningen is ook veel praktischer. En natuurlijk is alles ook al gecoördineerd in het centrale 3D model. Dus de samenhang hoeft op de tekening niet meer te worden aangetoond.

Samenwerken is essentieel

De Nieuwe Werktekeningen kunnen sneller en kosten efficiënter vervaardigd worden door de integrale samenwerking met de opdrachtgever. Momenteel werken we op deze wijze bijvoorbeeld bij het project Parc Margriet in Nijmegen. Samen met Klokbouw worden zo de tekeningen voor 32 woonappartementen uitgewerkt. En deze werkwijze wordt steeds meer ook door andere bouwers gewaardeerd.