Om efficiënt te kunnen opereren zijn betrouwbare en actuele vastgoeddata een belangrijke voorwaarde. Aedes meldt haar leden dat gebruik maken van het Bouw Informatie Model (BIM) de mogelijkheid is om regie te houden over alle informatie van het eigen vastgoed. In een publicatie op de Aedes website geeft Arjan van Dijk de betekenis voor Stadgenoot aan. Stadgenoot is hét voorbeeld van een woningcorporatie waar BIM gebruikt wordt om de complete regie over hun vastgoed te behouden én bovendien veel kosten te besparen. Ook heeft Aedes een publicatie opgesteld genaamd “Regie over informatie, BIM voor Woningcorporaties” die gratis is te downloaden.corporaties

Hoe werkt dat in de praktijk?
Stadgenoot wilde meer inzicht in hun bestaande bezit. Daarvoor hebben zij samenwerking gezocht met Vibes Building Engineers. Wij zijn begin 2012 begonnen met het opzetten van een 3D-woningcartotheek waarin het gehele bezit met alle relevante gegevens opgeslagen wordt. Voordelen hiervan zijn dat iedere afdeling met de juiste, actuele gegevens werkt die op een makkelijke manier ontsloten kunnen worden. Wij noemen dit systeem “Vibes Gebouwbeheer”.

Wat kunt u met Vibes Gebouwbeheer?

  • U heeft een compleet en actueel beeld van (de staat van) uw woningen en gebouwen
  • U kunt de correcte verhuurwaarden en (woning)waarderingen genereren
  • U kunt renovatie en onderhoud effectiever en efficiënter organiseren, met adequate aansturing van partnerbedrijven

Ervaringen delen!
Gedurende de afgelopen 4 jaar heeft Vibes als “hofleverancier” van Stadgenoot de woningen en gebouwen in 3D/BIM gezet en uitgebreide ervaring opgedaan. Alle informatie voor beheer, onderhoud, MJOB, renovatie, projecten, woningwaardering en alle informatie voor de bepaling van de huurwaarde wordt in het BIM onderhouden. Deze ervaring is voor heel veel corporaties van belang. Vibes wil dit in samenwerking met Stadgenoot ook verder brengen naar ander woningcorporaties.

Wat levert het u op?
Efficiënter, prettiger werken, effectiever aansturen van renovatie en onderhoud. En door dit alles: lagere kosten. Onderzoek door het onafhankelijke organisatie-adviesbureau FCTB heeft aangetoond dat inzet van BIM bij Stadgenoot:

  • al na 1,5 jaar rendement oplevert;
  • na 5 jaar resulteert in zeker 10 procent lagere begroting voor vastgoedbeheer en onderhoud

Voor woningcorporaties is het van belang om als opdrachtgever regie te nemen in de informatiestromen. Vibes heeft bewezen dat wij u daarbij optimaal kunnen ondersteunen.

‘BIM geeft inzicht in de actuele staat van een woning’
PDF Aedes