Deze tijd vraagt om moderne oplossingen voor lang bestaande vraagstukken. Ymere is daar zeer voortvarend op ingesprongen. In het verleden was het zo dat een huurder afhankelijk was van het initiatief van de woningcorporatie bij het verbeteren van zijn woning. Nu kan de huurder zelf het heft in eigen hand nemen. Dit biedt niet alleen grote voordelen voor de huurder en zijn klanttevredenheid, ook de woningcorporatie kan efficiënter en klantgerichter werken.

Bas Kalshoven, Projectmanager bij Ymere: “De shift van Traditie naar Toegevoegde waarde betekent voor Ymere anders nadenken over bestaande processen en de rollen van Ymere en de Co-makers.”

Wat heeft Ymere samen met enkele co-makers, waaronder Vibes Building Engineers, bedacht?

De huurder wil graag zijn woning verbeteren. Hij gaat naar de webshop en kiest daar de “producten” uit die voor zijn woning van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe CV installatie, dubbel glas en gevelisolatie. Hij ziet direct wat de extra huurkosten zijn én wat de te verwachten besparingen zullen zijn op zijn energie verbruik. Op deze wijze kan hij een gerichte keuze maken en zelf bepalen wat hij wil investeren in zijn woning. Bas Kalshoven: “Dit is de shift van Push naar een Pull-proces, niet de corporatie maar de klant bepaalt wat en wanneer er verbeteringen worden aangebracht in de woning. We noemen dat vraagsturing.”

De voordelen voor de woningcorporatie

Ook Ymere wint hier veel bij. In het verleden moest de corporatie langdurige en stroperige procedures volgen om minimaal 70% van de huurders in een bepaald appartementencomplex te overtuigen van het nut van de woningverbetering. De 30% die dit niet wilde kreeg ongevraagd de verbetering (en huurverhoging) opgelegd. Resultaat: 30% ontevreden klanten.

De buurman aan de overkant in een ander appartementencomplex die wel graag zijn woning wilde verbeteren, mocht niet aansluiten. Dus ook deze bewoner was niet tevreden.

In de nieuwe situatie is de klant centraal en in control, waardoor iedereen tevreden is. De schaalvoordelen zijn gelijk of zelfs groter dan in de oude situatie en het planningsysteem maakt het mogelijk om de afspraken efficiënt te plannen.

De belangrijke rol van de co-makers

De co-makers hebben toegang tot het systeem, en staan direct paraat op het moment dat de klant gekozen heeft. Tijdens het ontwikkelproces is er bij de Co-makers maar ook bij Ymere vooral gekeken naar wie op welk moment in het proces de meeste toegevoegde waarde levert. De toegevoegde waarde van co-makers, zoals Vibes, wordt hier optimaal benut. Dit vernieuwende initiatief is een sprekend voorbeeld van de visie van Vibes: mensen en systemen laten samenwerken in een hecht en zeer intensief samenwerkingsproces.

 
 
ymere