Herkent u de nadelen van traditioneel beheer bij uw organisatie?
 • versnipperd beheer van informatie
 • onvoldoende delen van en zoeken naar (juiste) informatie
 • verkeerde basis voor huurwaarde en vastgoedwaardering
 • dubbel werk
 • fouten en misverstanden
 • kostbare correcties en meerwerk
 • geschillen over gegevens

Eigenaren en beheerders van vastgoed, waaronder ook corporaties, hebben groot belang bij de beschikbaarheid en toegankelijkheid van correcte gegevens over hun gebouwen en woningen, bijvoorbeeld om de huurwaarde en de vastgoedwaarde te bepalen en om renovatie en onderhoud effectief en efficiënt te organiseren.

Vibes Gebouwbeheer biedt dit inzicht en overzicht. Het concept van Vibes Building Engineers staat voor intensieve kennisuitwisseling en een vergaande toepassing van alle mogelijkheden van BIM. Of het nu gaat om de disciplines Vastgoedbeheer, Financiën, Wonen/Verhuur, Vastgoedonderhoud of Renovatie/Projecten: op basis van Vibes Gebouwbeheer maken alle medewerkers van de beheerorganisatie gebruik van dezelfde informatie op basis van het concept van centrale informatievoorziening.

De voordelen van Vibes Gebouwbeheer op een rij:

 • eenvoudiger beheer, meer greep op de kosten van beheer en op de waarde van het bezit
 • beter inzicht in de staat van het onroerend goed
 • meer samenhang in de planning van projecten – betere afstemming
 • beter organiseren van renovatie en onderhoud
 • eenduidig aansturen van bouwpartners, minder dubbel werk
 • minder fouten bij de uitvoering
 • beduidend lagere opnamekosten door de snelle, centrale, correcte en digitale beschikbaarheid van alle relevante informatie

En door dit alles: lagere kosten. Onderzoek door onafhankelijk organisatie-adviesbureau FCTB bij één van onze corporatieklanten heeft aangetoond dat inzet van BIM:

 • al na 1,5 jaar rendement oplevert;
 • binnen 10 jaar leidt tot 1000% rendement op de initiële investering;
 • na 5 jaar resulteert in tot 10 procent minder uitgaven voor planmatig onderhoud en vastgoedverbetering.
verhuureenheden-procesWerkproces-3DBIM
bouwkundig-detail

Traditioneel Beheer

 

Gebouwbeheer met Vibes

Elke afdeling regelt zijn eigen zaken, weinig tot geen afstemming over afdelingen heen; decentraal informatiebeheer

Teams

Vastgoedbeheer, Financiën, Vastgoedonderhoud, Renovatie en Projecten, ieder maakt gebruik van dezelfde informatie; centraal informatiebeheer

Informatie versnipperd op vele bureaus en bij meerdere afdelingen; ieder voor zich

Proces

Vast, duidelijk en centraal; inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen

Dubbelingen en afwijkende niet kloppende informatie; inefficiëntie ook bij aannemers

Risico

Voorkomen en inzichtelijk maken; afstemming over hele organisatie en met co-makers

Hoge kosten door dubbele werkzaamheden (inmeten), zoeken en informatieverlies

Vergoeding / beloning

Lage kosten door efficiëntie en duidelijkheid; uitbesteding met de juiste informatie;

Document gebaseerd, 2-dimensionaal, Excel gebaseerd

Communicatie / technologie

Digitaal, virtueel; informatie uit Bouwwerk Informatie Model (BIM, 3, 4, 5, n-dimensionaal)

Uitbesteding monodisciplinair; overdragen risico; achteraf corrigeren; meer- minderwerk

Overeenkomst

Uitbesteding zonder discussie; vooraf duidelijkheid